Lejebetingelser for Ørnhøj Hallen:
• Lejer (skal være myndig) hæfter altid for skader og hærværk, i og omkring hallen, i hele lejeperioden.
• Ved udlejning til fester for unge under 20 år, skal lejer være minimum 30 år. Der skal være 2 personer over 30 år tilstede pr. 20 deltagere under hele festen.
• Lejepris er inkl. toiletpapir, papirhåndklæder, håndsæbe, sæbe til opvaskemaskine, rengøring af toiletter og gulvvask, viskestykker og karklude.
• Nøglen udleveres af halinspektør og afleveres i postkassen.
• Ørnhøj Hallen forbeholder sig ret til at komme og besigtige festen.
• Ved aflysning indtil 3 mdr. før lejeperiodens påbegyndelse refunderes halvdelen af depositum – derefter ingen godtgørelse.
• Fakturaen fremsendes umiddelbart efter lejeperiodens udløb.

Ordensregler for Ørnhøj Hallen:
• Ophold må kun finde sted i de lejede lokaler.
• Ingen råbende eller støjende adfærd udendørs.
• Der må ikke kastes/smides med ris og lignende. Hvis det alligevel sker, vil der om nødvendig blive krævet betaling for slibning og lakering af gulve.
• Søm, tegnestifter eller lignende må ikke anbringes på borde, stole, vægge eller loft.
• Der må ikke bores, skrues (ej heller løsnes eksisterende skurer) eller sømmes f.eks. i forbindelse med opsætning af æresport. Men man kan benytte de opsatte kroge.
• Overnatning er ikke tilladt iflg. brandmyndighederne.
• Rygning indendørs er strengt forbudt. Udendørs skal askebægre benyttes.

Anvendelse af hallen – i øvrigt:
• Du kan frit anvende hallens lejede lokaler og faciliteter.
• Du må selvfølgelig ikke fjerne effekter fra hallen, men er velkommen til at medbringe supplerende køkkenservice, genstande og udsmykning.

Medbring selv:
• Du skal selv sørge for emballage til hjemtagning af madrester.

Forsikring:
• Ituslået service skal erstattes Glas 10 kr. pr. stk. – Service 20 kr.pr. stk..
• Hallen hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor, at I fjerner gaver og lignende samme dag/aften, som festen holdes.
• Vi har de lovpligtige forsikringer, men ansvarsforsikringen gælder ikke personer, som måtte komme til skade under udlejning – herunder medhjælp i køkkenet ved servering m.v. 

Køkkenet:
• Køkkenvask og køkkenborde rengøres.
• Komfur og ovn rengøres.
• Kaffemaskinen rengøres og slukkes efter brug.
• Alt service afvaskes og stilles på plads.
• Glas og bestik skal eftertørres.
• Affald smides i containeren udenfor. Husk affald fra toiletterne.
• Flasker/dåser tages med.
• Fryser tømmes.
• Køleskabe tømmes og rengøres.

Generelt:
• Borde og stole skal være rengjorte og anbragt som forefundet ved udlejningens påbegyndelse.
• Gulve i de lejede lokaler og køkken skal fejres.
• Alt lys slukkes efter brug.
• Dørene lukkes til køkkenet og toiletterne.
• Alle vinduer lukkes og yderdøre låses.
• Manglende rengøring, oprydning eller utilstrækkelig opvask faktureres til lejer med 250 kr. pr. time.
• Mangler der inventar, vil der blive opkrævet betaling.